Седми международен фестивал-конкурс за детско и младежко творчество

“Златна Вълна”

28.06-05.07.2017 Год

 

Международният фестивал-конкурс “Златна вълна” се провежда ежегодно в гр.Варна в КК „Златни пясъци “. Учреден и създаден през 2010 година в продължение на няколко поредни години “Златна вълна „ се провежда с моралната подкрепа на кмета на район Приморски гр.Варна Международният фестивал се провежда с участието на детски и юношески творчески колективи и изпълнители от България и други страни . Той е утвърден културен диалог и обемен на знания, на традиции и обичаи на народите България , Грузия, Украйна , Полша . Този обмен се осъществява чрез средства на изкуството , трансфер на знания, образователни практики и интеркултурен диалог. Фестивалът способства за изява таланта на участниците за повищаване изпълнителското им майсторство.

УЧРЕДИТЕЛИ

 • АНО „АРТ-ГАРМОНИЯ“
 • Международно фестивално движение „Дети солнца” Русия г.Киров
 • Туристическа компания “Бериго” ЕООД
 • КК “Златни пясъци”
 • С подкрепата на община Варна район Приморски
 • С финасовата подкрепата на Община Варна Фонд Култура през 2016 год.

ОРГАНИЗАТОРИ

 • АНО „АРТ-ГАРМОНИЯ“ г.Киров
 • Международно фестивално движение „Дети солнца„Русия г.Киров
 • Туристическа компания „Бериго” ЕООД
 • КК “Златни пясъци

ПАРТНЬОРИ

 • СНЦ „Финансова , кулутурна и технологична грамотност“
 • Компания Арт –център г.Москва Россия
 • ООО „Век информации „ Россия г.Москва
 • Община Варна
 • Община Аксаково
 • Варна за младите

Место на провеждане: гр. Варна

Време на провеждане : 28.06.-05.07.2017 год.

Цел на Фестивала  

-международен обмен на опита между колективи , ръководители , педагози осъществяване на творчески контакти , обединение в рамките на младежкото фестивално движение

– съдействие за развитие на детското творчество чрез общуване на ръководителите и децата от различните колективи , обогатяване на репертоара им с класически съвременни произведения

-популяризиране на изкуството на страните партньори в България

-запознаване с националната култура и изкуство на България

-откриване на нови таланти и промотирането им в национални и международни изяви

-платформа в която ще се поддържат талантливи и перспективни деца и младежи в областта на изкуствата .

– физическо укрепване на децата,

– обединяването на децата от България и чужбина в творчески съюз ,

Мисия на фестивала

Мисията на международния фестивал конкурс „,Златна вълна “е да се наложи като културен обмен на знания, на традиции и обичаи на народите България, Грузия, Украйна , Полша . Този обмен се осъществява чрез средствата на изкуството, трансфер на знания, образователни практики и интеркултурен диалог . Фестивалът способства за изява таланта на участниците за повишаване изпълнителското им майсторство .

Мисията на фестивала е да даде шанс за изява на варненските деца и млади хора да се изявят в две категории танцови и музикални изяви, да се изявят в областта на изкуството , хореографията ,вокала , инструментала ,да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност ,

Това ще спомогне в борбата срещу агресията и зависимостите /наркотици , алкохол, интернет , цигари/ и най-вече срещу силната интерент зависимост сред подрастващите и заседналия начин на живот. Целта е да се създаде среда в която участниците да се усмихват повече , да забравят агресията в училище и на улицата , да се обичат и да танцуват .

Визия на тазгодишното издание

Тази година на своето седмо  издание фестивалът с подкрепата на Община Варна отново   широко ще  отвори врати  за варненските деца от всички училища ,читалища , детски центрове и клубове. Предстоящето издание твърдо ще следва своите традиции , но новото е ,че ще създадем проект Танцуваща работилница , която в рамките на фестивала ще е с интензивна програма , а след закриването ще продължим да я развиваме на треторията на град Варна . Тя ще е плод на международно сътрудничество , което има за цел да обучава млади танцьори . В течение на пет дни по време на фестивала танцьорите / аматьори , напреднали , професионалисти /ще посещават различни майсторски класове в различни танцови стилове фолколорен , балет , модерен танц . Класовете ще се водят от утвърдени хореографи , които ще споделят своя творчески и професионален опит . Освен в майсторските класове , в обучителните ателиета ,всеки участник ще се включва и в танцовото обучителното ателие по изучаване на български народни танци .

В Танцовото ателие ще се предостави възможност на деца от всички училища , включително и на деца в риск и деца от уязвими групи , да се докоснат до магията на танцовото изкуство чрез работа с утвърден хореограф . Нашата цел е да покажем ,че танцът е изключително подходящ не само за творческото развитие на децата , но и мотивация и самочувствие за постигане на резултати , независимо от трудностите . Тук ще се срещат деца от различни социалин кригове и ще бъдат провокиране да работят в екип , за да постигнат успешна финална изява.

През 2017 година ще  създадем Арт работилница като използваме модела“ Връстници учат своите връстници“.  Ще поканим деца от паралелките за приложно изкуство  и рекламна графика, които ще покажат  на своите връстници основни техники и методи за това видяни през очите на дете“ Арт ателие видяно през очите на дете“.

Заключителния концерт на фестивала ще завърши с голям финален спектакъл посветен на българското хоро и традиционни обичаи .

След приключване на фестивала ще продължим развитието на танцовото ателие.

 

Събития , включени в основната програма на фестивала /конкурса тази година

Планираме  фестивал–конкурсът “Златна вълна“   да  се  проведе  на територията  на гр. Варна  на 28.06-06.07.2017год.

Тържественото откриване  и  закриване  е планирано да бъде на   сцена-амфитеатър в хотел „Персей“ или ПС Свети Никола. Ще  рекламираме финансовата подкрепа на Община Варна Фонд Култура, както и титлата  МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017г. Което ще е водищо за тази година в утвърждаването на града ни като кулутрно средище и на  ВАРНА като място  ЗА МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА .

Първият ден  ще е откирването на фестивала.  Всички  учсатници ще се   представят,  ще  получат  специални музикален    поздрав.  Фестивалът  ще  завърши с детска дискотека  край морето .

Вторият  ден  започва конкурсната програма на фестивала за деца и  млади хора в  залите на хотел  Персей,  както  и в залите на хотел „Свети Никола“  намеращи се в  края   на град Варна, паралелно  ще  заработят Танцуващите  ателиета   по  фолклор ,   модерен тац ,балет,   пеене  .

Възрастовата категория  в която ще могат да покажат  своите танцови , вокални  и гимнастически  изяви  за конкурсната програма ще  бъде до  9години,  до 14  години , до  18 години  и  до 29 години .

През  третия ден ще се продължи конкурсната програма, но ще заработи „Арт ателие видяно през очите на дете“ където ще се покажат техники и методи, ще се включи и учител по рисуване.

През четвъртия ден ще  продължи да се  провежда  конкурсната програма ,но  ще  заработи танцовото  ателие по български народни  танци  . Ще  бъдат преподавани  и  майсторски класове  по  фолклор , модерен танц  и  балет  и  пеене

Петият ден на  сцената  на  амфитеатър  на хотел Персей или ПС. Свети Никола ще се състои  закриване  с  Гала концерт с хепанинг с награждаване на участниците, връчване на награди,сертификати   и  грамоти. Наградите ще бъдат връчени от представител на Община Варна и от представител на Варна за Младите в подкрепа на титлата Варна Младежка Европейска столица 2017г. Заключителният концерт на  фестивала  ще завърши  с голям финален спектакъл посветен на българското  хоро  и традиционни обичаи .

 

Събития включени в съпътстващата програма

Събитията, които планираме да включим в съпътстващата програма на фестивала е организиране на обиколка по  всчики забележителности   на Варна и запознавайки с нашето културно-историческо наследство гоститете от чужбина   ще предствим и мултикултурното разнообразие в нашия град, ще организираме посещение на основни атракции за града ни като Аквариум, Делфинаруим, Музеи.  Мероприятието  е  насочено към запознаване  на  участниците с  културно-историческото наследство  завършва с дегустация на традиционаната рибена чорба, както и презентация от рибар как се плетат мрежи и как се връзва морски възел, което ще е интересно за чуждестранните участници и типично за Варна .

Друго  събитие  върху  което  основно ще  акцентираме е,че ще поканим изявен варенски  танцов състав, който ще запознае  чуждестранните гости и   участниците във фестивала с българския  фолклор  и   обичаи и  ще  научат любопитни   факти .

 

Перспективите , които си поставяме

В партньорство с нашите партьори от Русия можем да черпим голям опит и културен обмен . Една от амбициозните идеи които си поставяме е на национално ниво към този фестивал да изградим модул „Танцуващ град и танцуващо село“ така ще предложим на нашите участници да участват едновременно в два фестивала. Ще разширим обхвата на обучение на танците съвременен , естраден ,мажоретки , джаз и хип хоп .Следващото издание се предвижда с децата да се включат и родителите заедно да танцуват и да се състазават като семейства .

Ще разкрием разкрием модул “Тялото на танцьора”

Другата цел е фестивалът да стане традиция и да се провежда ежегодно, включвайки се в културната програма на града ни. Да успеем да привлечем повече държави да се включат и да увеличим мащаба на изява. Това немунуемо ще доведе до привличане на повече гости в града ни, което ще донесе и финансов   принос и принадена стойност.

Вижте ИСТОРИЯТА на Фестивал Златна Вълна

МЕДИИТЕ ЗА НАС

 

To Top