I.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Записването е възможно по телефон, факс или е-mail, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на договора за организирано пътуване и внасяне на депозит в размер на 30% от сумата, а за  фестивали  и  лагери  50%  от сумата   Останалата част се внася до 10 работни дни преди датата на ,реализирането на  избрания  от  Вас продукт  След неспазване на горепосочените срокове вашата заявка се счита за анулирана и Туроператора удържа внесения депозит.

 1. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

Краен срок за записване за екскурзии и почивки в чужбина – 30 дни преди датата на тръгване, а за екскурзии в страната , фестивали и детски  лагери – 20 дни.

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените за екскурзиите в чужбина са изчислени по фиксинг при курс 1 € = 1.95 лв. Туроператора си запазва правото на промени на цените при повишение на курса.

 1. ТРАНСПОРТ

Всички екскурзии, мероприятия  в страната  и  изън страната   се осъществяват с категоризирани туристически автобуси. В туристическите автобуси е забранено тютюнопушенето.

 1. ХОТЕЛИ

Всички хотели, използвани в груповите и индивидуални пътувания, имат категоризация за съответната страна и въпреки международните норми невинаги отговарят 100% на своите звезди. Туроператора използва в своите оферти официалната категоризация на хотелите.

Повечето плажове и басейни са достъпни за всеки турист в хотела. Туроператора не носи отговорност, ако те са по-шумни от вашите очаквания или ако плажовете са обществени и се заплащат.

Същото се отнася за хотелите, в които сте настанени. Единичните стаи, независимо че са с доплащане, в повечето случаи са по-малки от двойните и най-често са без балкони.

 1. ЗАСТРАХОВКА

 Медицинската застраховка за пътувания  и  мероприятия  извън страната  се  заплаша  задължетилно  за  мерпориятие  в  България  по желание  на  клиента  се заплаща .

VII. АНУЛАЦИИ

 1. Те се извършват лично в офиса на Туроператора, като туристът в писмена форма подава искането за анулация на пътуването в следните срокове и със следните неустойки, независимо от причините:

– до 1 месец преди датата на пътуването се възстановява пълната сума;

– от 20 до 15 календарни дни от датата на тръгване неустойката е в размер на 20% от депозита;

– от 15 до 5 календарни дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 50% от внесения депозит;

– под 5 календарни дни от датата на тръгване неустойката е в размер на 100% от цената на цялата екскурзия.

 1. При анулиране на пътуването или избрания туристически пакет поради недостатъчен брой туристи за сформиране на пълна група Туроператора си запазва правото да промени датата на заминаване или в краен случай да отмени екскурзията или да предложи доплащане в съответния размер. В този случай внесената от туриста сума се възстановява в пълен размер.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации, свързани с качеството на предлаганите от Туроператора услуги, могат да бъдат предявявани само в писмен вид в офиса на „Бериго „ ЕООД   гр.Варна  ул Неофит Бозвели № 36 ап1 ет 1 , до 5 работни дни след приключване на пътуването. След постъпване на рекламация Туроператора се задължава да направи необходимите проверки и да изпрати писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията. В случай че потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат от страна на Туроператора.

 1. ТУРОПЕРАТОРА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

1.Туроператора не носи отговорност за загубени или откраднати вещи или документи на туристите

 1. Туроператора не носи отговорност за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелската база, автобуси или трети лица извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя, а ако това не е възможно, се съставя протокол за нанесена щета и изплащането ѝ от извършителя става в едноседмичен срок след завръщането на групата.
 2. Туроператора не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на клиента на определеното за отпътуване време и място или поради закъснения на пътуващите туристи, натоварен трафик или други обстоятелства, независещи от Туроператора.
 3. Осигуряването на валиден паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната страна, е изцяло задължение на туриста. Туроператора не поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни документи.
 4. Туроператора не носи отговорност при промени или анулиране на почивката (екскурзията) вследствие на форсмажорни причини (стачки, епидемии, лоши метеорологични условия, анулиране на полети, промени в разписанието и цените на съответната авиокомпания, както и други извънредни обстоятелства), като Туроператора не дължи неустойки.
 5. Туроператора не носи отговорност, ако някои туристически обекти или музеи, включени в туристическата програма, са в почивка или не работят в деня, в който са определени за разглеждане в програмата.

 

To Top