Регламент  на  фестивал “Златно  лято – Златна есен”  

 

1.Място на провеждане: Дирекция  Природен Парк  “Златни пяъсици”

2.Участнци: детски  градини,  училища, занимални, читалища, клубове, ОДК

3.Възрастова група:  от 4 до 7 години / до 9 год./до 14 год./до 18 год  и  над 18 год.

Условия  за участие :

Фестивалът  има  конкурсен характер  в две направления :

I. Направление

Задължително  участие  в творческите работилници  и  участие  в конкурс

 • най-добра  литературна творба “Прордата  и ние”
 • най-добър фотограф
 • най-добър художникнай-красив ръчно  изработен морски  сувенир
 • най-красива фотогрофия  на ПП “Златни  пясъци”
 • най-красива рисунка на  тема “море”
 • най-оргинална детска  мисъл за  природата

II.Направление

Участие  във   фестивал   с конкурс  за танцови  и музикални  изяви  

1.Номинации  класически , народни  и  модерни танци: участниците представят не повече от 4 танца

2.Номинации  вокал естраден, народен:  участниците се представят  с не повечe от 4 песни .

Според заявките  се  изготвя и програмата на участниците.

Фестивалът се провежда  на открито на сцената на Природен Парк “Златни пясъци”.

Компетентно  жури  ще  оценява  участниците  и в двете  направляния .

Ще  присъди “Grand priх” , ще  присъди  първо , второ , трето място , ще  връчи подарци,  осигурени от нашите спонсори, диплами  и  грамоти за участие.

Заявка  за участие  се изпраща не по-късно от 15.05.2016 година

Настаняване , транспорт  и  заплащане

 1. Участниците и придружителите се наставяват   по  техен  избор
 • В хотели в “Златни пясъци”
 • В хотели  близо до град Варна

В страницата  на сайта подробно до 20.02 .2016  ще  бъдат  обявени  възможностите  за настаняване , цени , пълния комплект  услуги предлагани в хотела, сайта на хотела.

 1. За деца   се считат  всички участници , или придружители на възраст до 11.99 . За възрастни се считат участници  или придружители над 12 год
 2. В случaй,че участниците желаят да им бъде осигурен  транспорт, ние  можем срещу съответно  заплащане да извършим  и тази  услуга:  работим  с доказани  транспортни компании  с надежни  и  технически изправни   автобуси.

Заплащането  се  извършва  след   потвърдена заявка, сключен договор чрез банков превод  по следната  сметка:

 Юро Банк България  АД

BIG BPBIBGSF

IBAN  BG 55 BPBI 79541061733401 – BGN

IBAN  BG 37 BPBI 7945146173401 – EUR

„Бериго„ ЕООД  BG 148020540 

Мария  Йорданова

Депозит  за  участие   в размер  50%

Окончателно плащане  до  10  работни  дни  преди началото  на фестивала.

За платената  сума се  издава фактура. За  целта необходимите данни  се посочват   в заявката .

To Top