Участие  могат да вземат любителски клубове, школи и танцови състави занимаващи се с български народни  танци както от страната така и от чужбина разделени в три категории:

  1. Клубове и школи
  2. Танцови състави до 14г.
  3. Танцови състави над 14г.

Всички групите попълват и изпращат  до 20 май 2017г. заявка за участие и платена такса по банков път като прилагат и банково бордеро.

Групите които желаят да се насладят няколко дни на морска почивка по време на фестивала попълват и изпращат до 20 май 2017г. заявка за настаняване и платена пълната цена по банков път като прилагат и банково бордеро.

Фестивала се организира от Фолклорна музикално-танцова компания „Варна“, Фолклорен ансамбъл „Варна“, „Бериго“ ЕООД и с подкрепата на Община Варна и Дворец на културата и спорта Варна.

Организаторите осигуряват транспорт на 17 юни от хотела до летен театър и обратно  на групите които нямат собствен транспорт /отбележете в заявката за настаняване/.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

  • до 24 човека – 10лв.
  • от 25 до 32 човека – 9 лв.
  • от 33 до 40 човека – 8 лв.
  • над 41 човека – 7 лв.

Цените са за един участник. Ръководители и придружаващи лица не плащат такса.

1 категория

Клубове и школи

Първи етап

Всяка група изпълнява по две автентични хора от различни етнографски области по собствен избор, като преди всяко изпълнение ръководителя  прави кратка анотация за произхода, региона и автентичността на хорото. Времетраенето на двете хора не трябва да надвишава 6 мин.

Втори етап

Всяка група изпълнява по избор едно хоро от добруджанска етнографска област. Времетраенето на хорото не трябва да надвишава три минути и не трябва да е играно в първи етап.

Хореографски разработки не попадат в конкурсната надпревара!!!

2 категория

Танцови състави до 14г.

/минимум  12 участника/

Всяка група изпълнява блок програма или два танца от различни етнографски области с общо времетраене до 15 мин.

3 категория

Танцови състави над 14г.

/минимум  16 участника/

Всяка група изпълнява блок програма или два танца от различни етнографски области с общо времетраене до 15 мин.

Групите от  2 и 3 категория представят разработен сценичен фолклор като това може да бъде дивертисмент, сюжетно-тематичен или обреден танц.

Музикалният съпровод за всички категории  е по избор на групата:

  • Жива музика, CD, USB и др.

 Надиграване по двойки

 В надиграването по двойки ще бъдат определени  две хора по предложение на журито. Могат да участват танцьори само от групите които се явяват във фестивала.

 

To Top