1.Място на провеждане:гр.Варна  хотел „Персей“ и ПС“ Свети Никола“
2.Участнци : училища ,занимални ,читалища , творечески колективи ,  общински детски комплекс , деца  и  младежи  от Русия,Беларус , Украйна ,Румъния, Полша
3.Възрастова група:   до 9 год, до 14 год, до 18 год, до 29 год.

Условия за участие :

Фестивалът има конкурсен характер :

НОМИНАЦИИ

I.Хореография

-категория народна хореография , етнически танц

– категория естраден танц

– категория класически балет

– категория спортни танци /хип хоп ,диско , техно ,стрит , брейк данс /

– категория съвременна хореография

  1. ВОКАЛ

– категория академичен

– категория джаз

– категория рок и рап

-категория народен вокал

– категория естраден вокал

-категория мюзикал

III. Инструментални колективи и солисти

– категория ударни инструменти

-категория китаристи

– категория камерни оркестри

-категория симфонични оркестри

-категория акордеон

-категория народни инструменти

IV . Художници , приложно изкуство ,мода

-категория мода

-деца изучаващи изобразителво изкуство„

  1. Художествено слово

– категория художествено четене

-категория автрско четене

Vi. Цирково и естрадно изкуство

-категория аеробика

-категория гимнастика

-категория илюзия

– категория пантомима

– категория клоунада

VII. Пленер

-категория графика

-категория живопис

-категория фотография

-категория приложно изкуство

Всеки участник за откриването е дъжен ад има таблица с имато на своя колектив и флаг на своята страна ,. Всеки колектив е длъжен да представи 2 конкурсни композиции с продължителност 2-5 минути всяка . Всеки солист с с минимем две изпълнения до 4 минути . Всички композиции трябва да са записани на CD носител ,както и резевно копие или flash носител .

Броят на микрофоните се уточнява при подаване на заявка .

Творческите колективи и гостите на фестивала трябва да имат достатъчно съпровождащи лица, гарантиращи тяхната безопастност ,кактои да оказват необходимата помощ при организицията .

Компететно жури ще оценява участниците и в двете направляния .

Ще присъди“ Grand priх” ,ще присъди първо , второ , трето място , ще връчи награди , подарци осигурени от нашите спонсори ,дипоами и грамоти за участие .

Зедно с конкурсната програма в рамките на фестивала тази година ще съдздадем проект Танцуваща работилница към която ще има няколко обучителни ателиета за фолклорен танц ,модерен танц , балет , фолклорно и класическо пеене пе. Ще имат право на участие всички / аматьори , напреднали , професионалисти / Напрадналите и професионалистите ще посетеят различни майсторски класове в различни танцови стилове фолколорен , балет , модерен танц . Обученията и класовете ще се водят от утвърдени хореографи и певци , които ще споделят своя творчески и професионален опит . Ще бъдат поканени както български професионалисти , така и изявени професионалисти от Русия.Освен в майсторските класове , в обучителните ателиета ,всеки участник както от България , така и участниците от Русия , Украйна ,Грузия ще се включи и в танцовото обучителното ателие по изучаване на български народни танци . Тук съвместно българските деца и децата от другите националности ще научат и за традициите в нашия фолклор. След участието си в Танцуващата работилница ще се състезават за най-добър изпълнител на българско хоро във вечер на „Мегдана“. Всички ще получат сертификат за обучение и паспорт член на „Член на Танцуващата работилница “.

Заплщането се извършва след потвърдена заявка , сключен договор .

Депозита за участие е в рамките на 50 %

Деца от Варна получили финансова подкрепа от Община Варна – участват безплатно

Деца и придружители извън Варна закупили пакет от „Бериго“ ЕООД не заплащат фестивален внос.

Деца и придружители от Русия ,Украйна закупили пакет за настаняване от „Бериго “ ЕООД не заплащат такса организационен внос , получават от Община Варна „Писмо за подкрепа“ което служи за съдействие за безплатни детски визи , както и за бързото и безпроблемното им издаване .

Всички други желаещи да участват , които не ползват услугите на „Бериго „ ЕООД заплащат такса както следва

-30 лева на участник,при състав включващ над 20 участници

-40 лева на участник при състав квлючващ по-малко от от дведесе участници

-50 лв за индивидуални изпълнители

To Top