Европейско финансиране

Нашата  фирма  успешно участва  в  програмите,  свързани   с  Европейско Финасиране.  Имаме  богат опит като  подизълнители  и  изпълнители. Нашата коректност и  точност  ни прави  предпочитан  партньор. Начинът, по който се отнасяме към  изпълнението на договорите, гарантират  на  нашите  партьори  успешно  изпълнение  на проектите   и верефициране на разходите.

Смарт консултинг клъстер проект

През  2013  година  Фирма  “Бериго”   стана  съдружник  в  Смарт консултинг  клъстер  проект,  който  беше  създаден  и  финасиран  съгласно договор  К-02-23/12.03.2013 по процедура за предоставяне  на  безвъзмездна  помощ  ВС161Р003-2.4.01  “Подкрепа  за развитието на клъстерите  в  България”.  Проектът    успешно   приключи  през  април 2015 год . Основна цел  на проекта  е  да допринесе  за повишаване  конкурентноспособността  на малките  и  средни  предприятия в  Североизточен  регион  и  да го направи  привлекателно  място  за  инвестиции. Кои  са учредителите, как работим, услугите,    които  извършваме  както  и  многоброните дейности които  извършихме – участие  в Международна  Клъстерна  Академия  във  Линц, в  Международна Клъстерна Конференция  във Виена,  в  Дни на регионите  и  градовете  в Брюксел,  Национална  пресконференция  в хотел Будапеща  в гр. София, Международен  семенар във Варна,  обучителен  семинар във Варна, пресконференция  за  популяризиране на  клъстера  във Варна  и  в още  18 града  в Североизточна  България  може  да  видите на страницата на  нашия  сайт www.smart.eu

Участие в седмица на отворените врати в Брюксел

20141007_204235 20141007_112544 20141007_103605 – Êîïèå 20141007_101435 – Êîïèå(1)

Участие в обучение Развитие на клъстерите

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Национален Еко Фестивал Златна есен 2015

През 2015 год  Фирма “Бериго” получи  финансова  помощ  от Министерството на  Околната  Среда  и  Водите по  ОП “Околна среда 2007-2013” за провеждане  на Национален   Еко Фестивал “Златна  есен – Багрите на  есента”. Лично  министър  г-жа  Василева  връчи  наградите , подаръците  и  грамотите на  участниците.  Как  протече  фестивалът, кои  бяха  участниците, кой беше  в състава  на   журито  можете  да  видете  в  нашата  страница  Фестивали – Еко фестивал “Златно лято – Златна есен”.

Платформа за популяризиране и качество на образованието

През  2015 год.  фирма  ‘Бериго” ЕООД  по  договор  със  Сдружение ГЕУМ и Фондация “Екоцентрик” организира   регионална среща-дискусия във връзка с изпълнение на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“,  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г . 
На срещата  присъстваха   над 40 представители  на Неправителствени организации предлагащи различни форми на неформално обучение, читалища, библиотеки, музеи, младежки центрове, центрове за работа с деца, учители, педагози, обучители, служители на РИО, ръководители на екоклубове, журналисти, фирми, държавни и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации.

Национален Еко фестивал 2013

През  2013  и  2014 год. фирма  “Бериго” ЕООД  по  проект „Изпълнение на дейности  за устройтво  и  управление  на  Природен парк „Златни пясъци“, финансиран по  програма   „Околна среда 2007-2013″  приключи  успешно  следните  дейности:  организира Национален  Еко  фестивал за 600  деца  от  училища  включени  по програма  “Учим за гората”, Национален  фотопленер, кръгли  маси  със собственици  за  обсъждане границите на парка, национална  конференция  на  учителите  по програма “Учим за гората”,  национална  среща  на  учителите  за  работа с интерпретативни  материали .

eu programi 4:1 фотоплер в пп златни пясци eu programi 4:10 eu programi 4:9 eu programi 4:8 eu programi 4:7 eu programi 4:6 eu programi 4:6 снимка на фотографи участвали във фотопленераeu programi 4:5 eu programi 4:4 eu programi 4:3 eu programi4:2 eu programi 4:1 eu programi 4:8 eu programi 4:7 eu programi 4:6 eu programi 4:5 eu programi 4:10 eu programi 4:9 eu programi4:2 eu programi 4:3

Проект Ръка за ръка, с поглед към света

През  април 2014 фирма  Бериго организира  четири  еднодневни екскурзии за 160 деца по маршрут: Аксаково-Добрич-резерват Сребърна-Балчик-Аксаково по проект „Ръка за ръка, с поглед към света”

CIMG0081 CIMG0066 CIMG0064 CIMG0062

Проект Партньорство за Равни възможности

През 2014 год Консорциум Агенда ООД – Бериго ЕООД успешно завършват  проект Логистика и организация  на  работно посещение  в  община  Мойеруса Испания, община Черна Вода   в  Румъния, международна коференция  в България   по порект  “Партньорство  за Равни  възможности”. Бериго  ЕООД  съвместно с  Агенда  ООД  завърши  успешно седеммесечен проект  по  организация и  работни  посещения  на над 30  служители  от   Община  Аксаково.  Бяха  посетени градовете  Мойеруса и  Игуелада  в  Испания  и  Черна вода в  Румъния.  Бяха  обсъдени практики за приобщаване  на етническите  малцинства  с  акцент върху  ромите  в  областта  на  трудовата  заетост,  образованието, жилищното  осигуряване. Беше  организирана    заключителна  международна конференция в България на  тема  Социалното включване на уязвимите етнически групи-приоритетна задача на местните власти до 2020 г.

снимка конференци 1 снимка конференция 3 снимка конференция 4 

 

Оперативна програма Административен капацитет

През 2013  год Консорциум Агенда ООД – Бериго ЕООД  успешно завърши проект „Логистика и организация на работно посещение в Италия и Германия”по проект: “Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково” в рамките на Оперативна програма “Административен капацитет” Бериго ЕООД  в партньорство  с  Агенда  ООД  завърши успешен двумесечен проект по организация на посещения за обмен на опит и добри практики за 30 служители от община Аксаково.  Бяха посетени градовете Кераско, Италия (с който община Аксаково е побратимена) и Мьокмюл, Германия. Бяха обсъдени теми като прозрачност в общинското управление, борма срещу корупцията, създаване и поддържане на публично-частни партньорства, добри практики при организация на обществени поръчки, участие на гражданите в местното самоуправление.

De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 De 7 De 8 De 9

European ABC /Aсademy for Billiard Champions/ on the way to Sport Excellence

Прeз 2012  година  Фирма  „Бериго” ЕООД   беше  подизпълнител  на Федерацията по  Билярд  по  проект  European  ABC  /Aсademy  for  Billiard  Champions/  on  the way to Sport  Excellence,    финансиран директно  от  Европейската комисия   и  успешно  приключил. Фирмата  беше  подизпълнител  за  цялостната логитика  в проекта. Осигурихме за  150  участника   участие  в  конференции  и кръгли  маси  в  България, Румъния, Чехия, Братислава, Полша  като  осигурихме самолетни  билети, настаняване  в хотели  и  изхранване съгласно изискванията  по проекта, конферентни зали, кафе  паузи.

снимкибилярд 6 снимки билярд 2 снимки 7 снимки 5 снимки 4 снимки 3 снимки билярд 1

To Top